پولبک چیست؟

پولبک

زمانی که یک سطح مقاومت و حمایت شکسته می شود معمولا بعد از آن ،روند یک برگشت به آن سطح را خواهد داشت که به آن پولبک (Pullback) گفته می شود.

دارای سه نوع نرمال ،داخلی و خارجی می باشد.به شکل زیر دقت کنید:

پولبک

نرمال :یک پولبک کاملا نرمال است و دقیقا به سطحی که شکسته شده است واکنش نشان می دهد و روند را ادامه می دهد.

خارجی:این پولبک به سطح شکست خود نرسیده و پس از رسیدن به سطح مدنظر خود واکنش نشان می دهد و به روند ادامه می دهد.دلیل نرسیدن به سطح شکست وجود خریداران و فروشندگان زیاد در این ناحیه از بازار است.

داخلی:این پولبک از آن جهت که احتمال شکست فیک یا تقلبی را افزایش می دهد خطرناک است اما اگر نشانه هایی داشته باشیم که مشخص می کند سطح شکسته شده و در نواحی داخلی حجم معاملات بالا می باشد می توانیم از آن در پوزیشن گیری استفاده کنیم.

نکته:بازگشت های کوچک یا به اصطلاح اصلاحیه ها در روند های صعودی و یا نزولی هم پولبک می باشند، به شکل زیر توجه کنید:

پولبک

گاهی اوقات ما در روند پولبک پیچیده داریم که از یک موج تشکیل نشده است بلکه از دو یا سه موج تشکیل شده است و اگر یک تریدر تازه کار باشید در این مواقع به اشتباه فکر می کنید که روند معکوس شده است در صورتی که  Complex Pullback اتفاق افتاده است.به شکل زیر توجه کنید:

پولبک