یک‌ مجوز تجاری است که توسط اداره خدمات مالی نیویورک صادر می‌گردد. ...