استخر استخراج مکانی است که در آن تعداد بسیار زیادی استخراج کننده گرد هم جمع آمده را به صورت روش های مختلف موجود به حل معادله بلاک پرداخته و در نتیجه در ازای آن پاداش یا همان مورد نظر خود ...

استخر استخراج در دنیای ارز مجازی به محلی غیر فیزیکی و مجازی گفته می شود که در آن محل تعداد بسیار زیادی ماینر استخراج کننده گرد هم جمع شده و برای به دست آوردن معادله بلاک تلاش می‌کنند تا در ...