تاریخ امروز:اسفند ۱۹, ۱۳۹۹

استخر لیکوییدیتی،Liquidity Pools،بازار سازی،بازار،بلاکچین،defi،دیفای،غیر متمرکز،سیستم غیر متمرکز