در این مبحث انواع الگوها در نمودار تحلیل تکنیکال را به شما آموزش می دهیم که شامل الگوهای برگشتی و ادامه دهنده می باشد و فرگیری این مطلب در تحلیل نمودار ها به شما کمک بارزی خواهد کرد. ...