در پست قبل در مورد یکی از ارکان اکوسیستم دیکرد یعنی هیبرید POW-POS اطلاعاتی کسب کردیم ، اجازه دهید به مورد دوم بپردازیم. یکی از اصلی ترین ویژگی هایی که دیکرد(Decred) را خاص می کند سازوکار ظرافت آن است. ابتدا ...