قرارداد هوشمند به زبان ساده کد برنامه نویسی می باشد که توسط افراد برنامه نویس بر روی فناوری بلاک چین پیاده سازی می گردد تا با استفاده از آن یک قرارداد هوشمند ایجاد گردد. با استفاده از این قرارداد هوشمند ...

در این مقاله میخواهیم برخی از مزایای قرارداد هوشمند را بررسی کنیم. بدون نیاز به واسطه در این قرارداد هوشمند نیازی به به وجود واسطه‌ها نیست. شما خود به تنهایی شرایط قرارداد را قبول می‌کنید و اجرای بقیه کارها توسط ...