تاریخ امروز:فروردین ۲۸, ۱۴۰۰

میانگین،میانگین متحرک،death cross،cross،ma cross،برخورد میانگین،golden cross،تحلیل،تحلیل تکنیکال،آموزش تحلیل تکنیکال