تاریخ امروز:آذر ۵, ۱۳۹۹

نصف شدن پاداش یا جایزه استخراج