تاریخ امروز:اسفند ۱۹, ۱۳۹۹

نظام پولی و مالی جهان و بررسی اشکالات آن و دلایل به وجود آمدن ارزهای دیجیتال