قرارداد هوشمند به زبان ساده کد برنامه نویسی می باشد که توسط افراد برنامه نویس بر روی فناوری بلاک چین پیاده سازی می گردد تا با استفاده از آن یک قرارداد هوشمند ایجاد گردد. با استفاده از این قرارداد هوشمند ...