در این پست ادامه مبحث الگو کندل ژاپنی را به شما آموزش می دهیم پیشنهاد می کنیم یک نگاه اجمالی به پست قبل بیاندازید سپس این پست را فرا بگیرید. الگوی دوجی: یکی از پر کاربردترین الگوها ،الگوی دوجی است.هر ...

در این پست ادامه مبحث الگو کندل ژاپنی را به شما آموزش می دهیم پیشنهاد می کنیم یک نگاه اجمالی به پست قبل بیاندازید سپس این پست را فرا بگیرید. ادامه ی الگو کندل ژاپنی: الگو سه سرباز سفید پوش: ...