اندیکاتور آرون(AROON)
  3 هفته پیش

  اندیکاتور آرون(AROON)

  اندیکاتور آرون جزو اندیکاتورهای جدیدتری نسبت به اندیکاتور های دیگر است و کاربرد آن در تشخیص روند می باشد. اندیکاتور…
  اندیکاتور ADX
  1 ماه قبل

  اندیکاتور ADX

  اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ADX (یا Average Directional Movement Index) نوعی شاخص بازار است برای تشخیص حالت روند دار…
  آموزش چنگال آندروز
  2 ماه قبل

  آموزش چنگال آندروز

  روش اﺳﺘﻔﺎده اول از چنگال زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ چنگال ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻂ…
  اندیکاتور MFI
  2 ماه قبل

  اندیکاتور MFI

  اندیکاتور MONEY FLOW INDEX) MFI ) اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ را ﺷﺒﯿﻪ اندیکاتور RSI ،ﻫﻢ…
  اندیکاتور CCI
  2 ماه قبل

  اندیکاتور CCI

  اندیکاتور CCI انحراف قیمت از میانگین را محاسبه می کند.محدوده تغییرات آن بین 100+ تا 100- می باشد.دارای محدوده اشباع…

  آخرین مطالب

  • اندیکاتور آرون(AROON)

   Photo of اندیکاتور آرون(AROON)

   اندیکاتور آرون جزو اندیکاتورهای جدیدتری نسبت به اندیکاتور های دیگر است و…

  • اندیکاتور ADX

   Photo of اندیکاتور ADX

   اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ADX (یا Average Directional Movement Index) نوعی…

  • آموزش چنگال آندروز

   Photo of آموزش چنگال آندروز

   روش اﺳﺘﻔﺎده اول از چنگال زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ…

  • اندیکاتور MFI

   Photo of اندیکاتور MFI

   اندیکاتور MONEY FLOW INDEX) MFI ) اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ…

  • اندیکاتور CCI

   Photo of اندیکاتور CCI

   اندیکاتور CCI انحراف قیمت از میانگین را محاسبه می کند.محدوده تغییرات آن…

  • الگو هارمونیک کوسه(SHARK)

   Photo of الگو هارمونیک کوسه(SHARK)

   آخرین الگو از الگوهای هارمونیک الگو هارمونیک کوسه می باشد.الگو کوسه حالت…

  • الگو هارمونیک خرچنگ(CRAB)

   Photo of الگو هارمونیک خرچنگ(CRAB)

   میزان ریتریس نخست الگو هارمونیک خرچنگ از 38.2% تا 61.8% است و…

  • الگو هارمونیک پروانه(BUTTERFLY)

   Photo of الگو هارمونیک پروانه(BUTTERFLY)

   الگو هارمونیک پروانه به ریتریس عمیق 78.6% اختصاص دارد.در این حالت یک…

  • الگو هارمونیک خفاش (BAT)

   Photo of الگو هارمونیک خفاش (BAT)

   الگو هارمونیک خفاش حالت خاصی از الگو هارمونیک XABCD است.این الگو به…

  دکمه بازگشت به بالا
  بستن
  بستن