نسبت Puell Multiple درآمد استخراج کنندگان بیتکوین رو بررسی میکند. مقدار این نسبت برابر است با مجموع بیت کوین های درآمده در امروز تقسیم ضرب در قیمت بیتکوین، این مقدار تقسیم بر میانگین 365 روزه ی آن. نسبت Puell Multiple ...

مدل Stock to Flow یا S2F، بیتکوین را به عنوان یک کالای ذخیره ارزش به مانند طلا، نقره یا پلاتین مورد بررسی قرار می دهد. دلیل ذخیره ارزش بودن این کالاها این است که مقدار آن ها محدود می باشد ...