اندیکاتور مکدی(MACD)

اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) مخفف شده ی عبارت Moving average convergence divergence می باشد.به معنای همگرایی و واگرایی مووینگ اوریج ها است.اندیکاتور مکدی از تفاضل دو مووینگ اوریج 12 و 26 روزه EMA بدست می آید.اعداد این مووینگ اوریج ها پیشنهادی است و قابل تغییر است.در واقع میله هایی که در اندیکاتور مکدی می بینید تفاضل این دو خط است.زمانی که میله ها بلندتر می شود نشانه ی قدرت روند بیشتر است و زمانی که میله ها کوتاه تر می شود نشانه ی قدرت روند کمتر است.زمانی که میله های قرمز بلندتری ایجاد می شود در روند نزولی نشان دهنده قویتر شدن روند است و زمانی که میله های سبز پدیدار می شود نشان دهنده ی ضعیف شدن روند است و همین طور در روند صعودی هم، زمانی که میله سبز بلندتر داریم قویتر شدن روند را نشان می دهد و زمانی که میله ی قرمز داریم نشان دهنده ضعیف تر شدن روند است.

اندیکاتور مکدی

هیستوگرام مکدی:

به شکل زیر نگاه کنید در هیستوگرام مکدی دو خط داریم ،به رنگ آبی و قرمز که خط آبی ، همان اختلاف میانگین هامی باشد و خط قرمز یک مووینگ یا حرکت 9 روزس که  خط سیگنال نامیده  می شود، که میانگین 9 روزه ی خط مکدی است.محل تقاطع این دو خط، سیگنال های خرید و فروش به شما  می دهد.هرجا که مکدی اصلی آبی بالای میانگینش خط قرمز می رود روند مثبت می شود و  هرجا که با هم برخورد دارند روند صفر شده است و هرجا که به زیر میانگین قرمز رنگ خود می رود روند منفی و نزولی می شود و خط میانگین تفاوتش با خط مکدی اصلی این است که،در خط مکدی اصلی سر میله ها را بهم متصل می کنیم و یک خط ایجاد می شود که به آن، خط مکدی اصلی می گویند و از اختلاف میانگین 12 و 26 بدست می آید و هر موقع میانگین 12 روزه زیر 26 روزه باشد مکدی منفی و هر موقع 12 روزه بالای 26 روزه قرار می گیرد مکدی مثبت است و برخورد 26 و 12 مکدی صفر می باشد.

اندیکاتور مکدی

جایی که دو خط 12 و 26 با هم برخورد دارند در مکدی هیستوگرام صفر نمی شود بلکه خط مکدی اصلی به سمت صفر می رود.به شکل زیر دقت کنید در نقطه ی کراس یا برخورد دو خط مکدی اصلی به سمت صفر حرکت کرده است.

اندیکاتور مکدی

نکته:زمانی که می گویند مکدی 12 26 9 یعنی مکدی که خط اصلی آن، میانگین 12 و 26 روزه است و یک خط میانگین 9 روز بر روی آن انداخته ایم.

نکته:مکدی هیستوگرام اختلاف خط مکدی اصلی با میانگین 9 روزه ی آنرا نشان می دهد و هرجا که این دوخط همدیگر را به سمت بالا قطع کنند سیگنال ورود می دهد و هر جا که به سمت پایین قطع کند سیگنال خروج می دهد.

نکته:خطوط مکدی را همانطور که گفتیم می توانید به دلخواه تنظیم کنید ولی به شکل زیر دقت کنید که هر یک از تنظیمات به شما زمانی خاص و دیدگاه خاصی را نشان می دهد به فرض اگر 6 13 را روی تایم فریم ماهانه می اندازید باید دیدگاه یک ساله داشته باشید یا اگر روی روزانه می اندازید باید دیدگاه دو هفته ای داشته باشید.

تنظیمات مکدی

به طور کلی اندیکاتور مکدی یک اندیکاتوری است که میزان حرکت آنی و ترند را نشان میدهد و ناحیه ی اشباع خرید و فروش ندارد و حد بالا و پایین خرید و فروش هم ندارد یعنی هیچ وقت نمی توانید بگویید چون به این حد رسیده است پس روند تغییر می کند و استاندارد خطوط آن 12 26 است .