اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI مخفف شده ی Relative Strength Index  می باشد که به آن شاخص قدرت نسبی می گویند.خط آن بین دو بازه ی 0 تا 100 قرار می گیرد ،حداکثر صد و حداقل صفر.ناحیه 0 نشان دهنده افت قیمت و ناحیه 100 نشان دهنده ی بالا رفتن قیمت است اما همانطور که گفتیم اسیلاتور هایی مثل مکدی، RSI و… هیچ وقت حداکثر و حداقل رسیدن آنها نشانه ی برگشت روند نمی باشد.

اما اندیکاتور RSI در واقع نشان دهنده ی سرعت (Speed)و تغییرات حرکات قیمت(change of price  movements)

است.اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI طبق فرمول زیر بدست می آید و در آن RS در واقع از تقسیم میانگین تغییرات مثبت قیمت بر تغییرات منفی قیمت در دوره ای که ما مشخص کرده ایم به دست می آید:

فرمول اندیکاتور RSI

به شکل زیر توجه کنید زمانی که افزایش تغییرات مثبت داریم شاهد مثبت شدن اندیکاتور RSI نیز هستیم و برای آن 3 خط را در نظر می گیرند خطوط 30،50،70 و زمانی که قیمت بالای 30 قرار می گیرد سیگنال خرید به ما می دهد و خیلی ها معتقدند که اگر بالای 50 باشد و به 70 نزدیک باشد سیگنال خرید قطعی تری می باشد و  هم چنین ناحیه اشباع خرید و فروش داریم که در بالای 70 ،ناحیه اشباع خرید و در زیر 30، ناحیه اشباع فروش داریم.

اندیکاتور RSI

از دیگر کاربرد های RSI می توان گفت ، زمانی که قرار است یک روند یا یک اصلاحی شکسته شود RSI می تواند زودتر به ما خبر دهد .به شکل زیر دقت کنید خط روند نزولی در RSI شکسته شده و زودتر از شکست خط روند اصلی رخ داده است و در واقع به ما سیگنال خرید داده است:

اندیکاتورRSI

می توانید بر روی RSI یک خط میانگین حرکت یا مووینگ اوریج قرار دهید و زمانی که RSI بالای آن قرار گرفت سیگنال خرید و زمانی که پایین آن قرار گرفت سیگنال فروش به ما می دهد.

اندیکاتور RSI

 

به طور کلی اندیکاتور RSI امروزه به تنهایی کاربرد ندارد و به سیگنال هایی که می دهد نمی توان 100% اعتماد کرد و از آن به همراه دیگر اندیکاتور ها باید استفاده کرد.