واگرایی مخفی

واگرایی

در بخش قبل واگرایی معمولی را به شما آموزش دادیم که گفتیم از دو بخش RD+ و RD- تشکیل شده است و برای اتمام یک روند و چرخش بازار و یا کند شدن روند مورد استفاده قرار می گیرد و در RD- قیمت سقف بالاتر می زند ولی اندیکاتور ،قله های پایین تر می زند و در RD+ قیمت کف های پایین تر می زند و اندیکاتور ،کف های بالاتر میزند.

در این پست به آموزش واگرایی مخفی می پردازیم و در آخر همین پست یک جمع بندی کلی برای شما قرار داده ایم تا بتوانید هر دو نوع واگرایی مخفی و معمولی را مقاسه کنید.

واگرایی مخفی دارای دو نوع HD+ و HD-  می باشد که در HD+ مشاهده می کنیم که قیمت در یک روند صعودی از کف قبلی کف های بالاتری می زند و اندیکاتور کف های پایین تری می زند و این نشان دهنده ی ادامه ی روند صعودی است و شما می توانید وارد بازار شوید اما در HD- در روند نزولی قیمت سقف های پایین تری می زند و اندیکاتور سقف های بالاتری می زند و این نشان دهنده ی ادامه ی روند نزولی می باشد.

مثالی از HD+ را درشکل زیر مشاهده کنید:

واگرایی مخفی

مثالی از HD- را در شکل زیر مشاهده کنید:

واگرایی مخفی

به طور کلی تشخیص واگرایی مخفی از واگرایی معمولی سخت تر است و واگرایی  HD+ در روند صعودی کاربرد دارد و  HD- در روند نزولی کاربرد دارد.

شکل زیر یک جمع بندی و مقایسه دو HD می باشد آن را به خاطر بسپارید.

 واگرایی مخفی

به شکل زیر دقت کنید یک طبقه بندی از انواع واگرایی هاست که شامل معمولی و مخفی و اغراق آمیز می باشد که شکل و نحوه ی حرکت هر کدام را توضیح داده ایم:

واگرایی مخفی

 

برای تمرین این دو بخش نمودار را در سایت https://www.tradingview.com/chart/zkZ1jeIU در تایم فریم های گوناگون بررسی کنید .