الگو کندل ژاپنی(بخش چهارم)

الگو کندل ژاپنی

در این پست ادامه مبحث الگو کندل ژاپنی را به شما آموزش می دهیم پیشنهاد می کنیم یک نگاه اجمالی به پست قبل بیاندازید سپس این پست را فرا بگیرید.

الگوی دوجی:

یکی از پر کاربردترین الگوها ،الگوی دوجی است.هر کندل که نقاط Open و Close آن برهم منطبق باشد را کندل دوجی می نامند و وابسته به اینکه دم و شاخ آن به چه صورت است انواع مختلفی دارد.

الگو کندل ژاپنی

معروف ترین الگوی کندل ژاپنی دوجی ،دوجی قد بلند یا Long-Legged Doji است.این الگو نشانه ی بازار رنج یا نوسانی است و خریداران و فروشندگان هیچ کدام بهم برتری ندارند.

الگوی دوجی قد بلند از شاخ و دم کشیده و بلند و تقریبا هم اندازه تشکیل شده .این کندل نشان می دهد که با وجود اخبار متناقض باز به نقطه ی آغاز خود برگشته و تمام اخبار بالا و پایین رفتن بازار را خنثی می کند.هر یک از الگو های کندلی حرکت بعدی بازر را تا حد امکان پیش بینی می کنند و دوجی بلند پیش بینی می کند که بازار برای چند کندل بعدی رنج یا نوسان می کند.دو انتهای دوجی بلند را ابتدا و انتهای بازار در نظر می گیرند.

الگوی دوجی سنگ قبر:این الگو در انتهای یک سقف قرار می گیرد و بیانگر آغاز روند نزولی است و اصابت به یک سطح مقاومت را نشان می دهد.

الگوی دوجی سنجاقک:این الگو اگر در کف ها ظاهر شود یک سیگنال صعودی شبیه به چکش خواهد بود و بیانگر بیشتر شدن قدرت خریداران نسبت به فروشندگان خواهد بود.

الگوی دوجی صلیب:این الگو در کنار چند کندل دیگر معنی پیدا می کند.

الگوی قیچی بالایی و پایینی:

از دو کندل متوالی و مجاور بهم که سقف آنها با هم هم سطح باشد الگوی قیچی بالایی تشکیل می شود.هرچه نوک شاخ کندل ها کشیده تر و بلندتر باشد بر اعتبار الگو افزوده می شود.این الگو در واقع نتیجه ی برخورد قیمت با سطح یک مقاومت است.این الگو به انبرک یا موچین هم مشهور است.

الگوی کندل ژاپنی قیچی پایینی قرینه ی الگوی قیچی بالایی است و یک الگوی برگشتی صعودی است و باعث مثبت شدن بازار می شود.این الگوی نشانه ی برخورد دم دوکندل هم سطح  با یک سطح حمایت محکم در انتهای روند نزولی است.هرچه دم کندل ها بلندتر و کشیده تر باشد بر قدرت الگو افزوده می شود.الگوی کندل ژاپنی

نکته:الگوی قیچی به تنهایی خیلی اعتبار ندارد و هنگامی که با بقیه الگوها همراه است مورد استفاده قرار می گیرد.

الگو کندل ژاپنی

الگو های ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی:

الگوی کندل ژاپنی ستاره صبحگاهی یک الگوی چند کندلی از نوع بازگشتی صعودی است .این الگو از سه کندل متوالی و مجاور بهم در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و می تواند موجب صعودی شدن روند شود.کندل نخست یک کندل قدرتمند نزولی در ادامه ی روند نزولی است و کندل دوم یک کندل کوچک است که رنگ آن اهمیتی ندارد و می تواند حتی به شکل یک صلیب باشد و کندل سوم یک کندل قدرتمند صعودی است که باید حداقل نیمی از کندل اول را به سمت بالا باز گردد.بین نقطه بسته شدن کندل اول با باز شدن کندل دوم باید یک گپ نزولی وجود داشته باشد.بدنه ی کندل اول و دوم نباید با هم به هیچ وجهی اشتراک قیمت داشته باشند.کندل میانی باید کوچک و مربعی شکل باشد و به دلیل شکل ظاهری به آن  به اصطلاح کندل ستاره می گویند.وجود گپ بین کندل دوم و سوم بر اعتبار الگو می افزاید و نقطه بسته شدن کندل سوم هرچقدر بالاتر رفته و نفوذ بیشتری درون کندل نخست کرده باشد ،و حتی بتواند از  سقف کندل اول بالاتر رود اعتبار بیشتری به الگو می دهد.حجم معاملاتی هم اگر در کندل سوم بیشتر از کندل اول باشد باعث افزایش اعتبار الگو می شود.

نکته:اگر نقطه باز و بسته شدن کندل میانی بر هم منطبق شود بدنه ی کندل میانی به طور کامل از بین خواهد رفت و تبدیل به الگویی می شود که آن را ستاره صبحگاهی صلیب یا Morning Doji Star می نامند. الگوی کندل ژاپنی ستاره الگو کندل ژاپنی ستاره الگوی کندل ژاپنی ستاره

 

 

 

 

 

 

 

نکته:اگر فاصله ی عمودی کندل ها از هم زیاد شود که یک شکاف افقی کامل بین کندل های چپ و راست با کندل میانی ایجاد شود الگوی کودک رها شده یا Abondoned Baby ایجاد می شود.

قرینه ی الگوی کندل ژاپنی ستاره صبحگاهی اگر در روند های نزولی تشکیل شود و باعث نزولی شدن بازار شود را ستاره ی شامگاهی می نامیم و کلیه نکات ستاره صبحگاهی برای این الگو هم صادق است.

الگو کندل ژاپنی ستاره

 

الگوی ستاره ثاقب :

این الگو شکلی شبیه نام آن یعنی ستاره ثاقب دارد دارای یک شمع است که نشان از احتمال وقوع سقف میدهد ولی برخلاف الگوی ستاره عصرگاهی اخطار مهمی برای وقوع سقف محسوب نمی شود.

وقوع ستاره ثاقب به این معنی است که قیمت نزد یک قیمت پایانی بازشده و سپس قدرتمندانه به سمت بالا رفته و بعد دوباره قیمت پایین آمده است و درنهایت نزد یک قیمت ابتدایی بسته شده است، درواقع رالی صعودی در این کندل نتوانسته دوام بیاورد.

مانندتمام کندل ها رنگ بدنه مهم نیست و دریک ستاره ثاقب ایده ال بدنه شمع باید از بدنه شمع قبل از خود فاصله داشته باشد و در صورتی که ستاره ثاقب در کف ایجاد شود میتواند اخطار صعود باشد.

 

این الگوها بسیار فرار هستند و نیاز به تمرین و یادآوری دارند و ما به شما پیشنهاد میکنیم که در نمودار و تایم فریم های گوناگون در سایت https://www.tradingview.com/symbols/BTCUSDT  این الگوها را تمرین کنید.