الگو هارمونیک XABCD

XABCD e1586517597370

دومین الگوی هارمونیک که به بررسی آن می پردازیم الگوی XABCD می باشد.این الگو از 5 نقطه ی اصلی تشکیل شده است که همگی پیوت های ماژور می باشند و ممکن است برخی از آنها الزاما مجاور به هم نباشند.در این الگو موج XA یک موج قدرتمنداست و در نقطه ی A پایان می یابد و سپس در قالب ABCD شروع به اصلاح می کند.امواج اصلاحی همانطور که در مبحث الیوت گفتیم از سه موج تشکیل می شوند.

 

یکی از حالات کاربردی برای الگوی XABCD زمانی است که یک خط روند یا کانال شکسته می شود.به تصویر زیر نگاه کنید با یک خط روند صعودی مواجه هستیم که شکسته شده و قیمت شروع به اصلاح کرده است.در واقع با یک الگوی XABCD روبه رو هستیم که نقطه ی Dبه عنوان نقطه ی پایان موج CD تارگت نزولی این حرکت اصلاحی می باشد.

الگو هارمونیک XABCD

دربین تحلیلگران رایج است که الگو فوق را با رسم دو مثلث هم راس نشان می دهند.به همین دلیل مخاطب به محض دیدن دو مثلث هم راس متوجه مقصود تحلیلگر از شناسایی الگو هارمونیک XABCD خواهند شد.این الگو علاه بر نقاط شکست خطوط روند و کانال ها همچنین درون چرخه ی الیوت نیز به فرض در میان امواج 5.a.b.c و غیره نیز قابل مشاهده می باشد.با توجه به روند بلند مدتی که در بازار همسو با موج XA در جریان است انتظار داریم پس از اتمام موج اصلاحیCD  مجدد شاهد شروع حرکت بعدی هم جهت با موج XA باشیم.بنابرین با هدف جست و جو محدوده ی محتمل به عنوان نقطه ی خاتمه موج CD تحلیل را آغاز میکنیم.ابتدا یک فیبوناچی اکسپنشن بر روی موج های ABو BC قرار می دهیم ،زیرا موج CDانعکاس موجAB است که از نقطه ی C آغاز شده است.تارگت های محتمل،بر طبق الگو هارمونیک ABCD و مشتقات آن ،به ترتیب در نواحی اکسپنشن 161.8 و 127.2 و 100 قرار می گیرند.

الگو هارمونیک XABCD

در مرحله بعد سراغ موج BC می رویم و فیبوناچی دوم را که از نوع ریتریسمنت است را بر روی موج قرار می دهیم.موج CDیک اصلاح خارجی از موجBC است بنابراین انتظار داریم یکی از نسبت های ریتریسمنت فیبوناچی بین این دوموج بر قرار باشد .پس فیبوناچی دوم را از نوع ریتریسمنت بر روی موج BC می گذاریم و سطوح بزرگتر از 100% را به عنوان تارگت های محتمل برای موج CD علامت گذاری می کنیم.

الگو هارمونیک XABCD

 

در آخر در مرحله سوم یک فیبوناچی بزرگ از نوع ریتریسمنت را بر روی دو انتهای موج XA می گذاریم.زیرا انتظار داریم سطوح ریتریسمنت موج XA بتواند نقش نواحی حمایت و مقاومت را ایفا کند و موجب توقف سلسله امواج اصلاحی ABCD شود.بنابراین ابزار سوم ، یک فیبوناچی ریتریسمنت خواهد بود که دو انتهای آن را بر روی موج XA می گذاریم و سطوح ریتریسمنت آن را به عنوان محدوده های احتمالی برای انتهای موج CD مورد توجه قرار می دهیم.

 

الگو هارمونیک XABCD

به ناحیه هم پوشانی که از تایید هر سه فیبوناچی بالا بدست می آید ناحیه PRZ گفته می شود .این ناحیه محتمل ترین ناحیه برای صدور یک سیگنال بازگشتی به حساب می آید.

الگو هارمونیک XABCD

الگو هارمونیک ZABCD یک الگوی بازگشتی است که منجر به صدور سیگنال خلاف روند در ناحیه PRZ می گردد.از این الگو باید صرفا در مواقع خاص استفاده کرد.معامله گری در PRZ بدون در نظر گرفتن بقیه شرایط و نکات باعث زیان خواهد شد.تشکیل یک الگوی بازگشتی شمعی در این ناحیه می تاند موجب افزایش اطمینان از الگو شود.پس از خرید در نقطه ی D می توانیم به استقبال حرکت صعودی DE برویم که معمولا بخش بزرگی از موجCD و AB را باز می گردد پس می توان از ریتریس 61.8% هر یک از موج های CD وAD استفاده کرد.البته خط ترند AC و دره ی B که تبدیل به یک سقف مهم شده اند هر کدام یک مانع برای صعود موج DE می باشند.

الگو هارمونیک XABCD

نکته:دقت کنید که سطوح ریتریسمنت 0% یا 100% را نباید جزو نواحی همپوشانی دز نظر گرفت زیرا این سطوح همان ابتدا و انتهای امواج هستند و اغلب به طور طبیعی شاهد وجود تراکم بر روی این سطوح هستیم .

تمام نکات بالا برای بازارهای نزولی نیز کابرد دارد.

الگو هارمونیک XABCD