اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ADX (یا Average Directional Movement Index) نوعی شاخص بازار است برای تشخیص حالت روند دار و بدون روند بازار.

این اندیکاتور دارای 3 جزء مهم است:

  1. DI+ اندیکاتور جهت دار مثبت (Posetive Directional Indicator)
  2. DI- اندیکاتور جهت دار منفی (Negative Directional Indicator)
  3. خط شاخص جهت دار میانگین average directional index) ADX) که حاصل ترکیب دو خط DI+ ,DI- است.

صعودی بودن خط ADX نشانه ی روند دار بودن بازار است چه روند صعودی باشد چه نزولی و هم چنین بالای 40 قرار گرفته باشد و اگر نزولی باشد و پایین 20 قرار گرفته باشد نشانه ی بدون روند بودن بازار است.

اگر خط ADX به طور واضح به سمت بالای عدد 20 به صورت صعودی حرکت نکند بازار روند ندارد و رنج است و نباید معامله کرد ولی اگر خط ADX بین دو خط DI قرار بگیرد و بزرگتر از 25 باشد وابسته به موقعیت دو خط DI سیگنال خرید و فروش صادر می شود.

تشخیص بازار خرسی و گاوی:

اگر خط DI+ بالاتر از DI- قرار بگیرد و عدد آن از DI- بزرگتر باشد نشانگر بازار گاوی یا به اصطلاح BULLISH می باشد .

و زمانی که DI- بالاتر از DI+ قرار می گیرد و عدد آن بزرگتر از DI+ می شود نشانگر بازار خرسی یا به اصطلاح BEARISH  می باشد.

اندیکاتور ADX

در پست های قبلی هم اشاره کردیم که تنها تایید یک اندیکاتور برای ورود یا خروج از پوزیشن کارامد نیست و باید هم زمان چند اندیکاتور مختلف تایید بدهند.این اندیکاتور یک اندیکاتور بسیار ساده و کاربردی است که شما می توان با ترکیب بولینگر باند و ایچی موکو به راحتی سیگنال ورود و خروج از آن بگیرید.